info@cimentartsverige.com
+46 700960991

Garantier

Garantier

CimentArt Microcement SL. förklarar att dess Microcement garanteras i följande situationer, förutsatt att tillämpningsreglerna är uppfyllda och dess tekniska datablad har följs.

Sprickfri Garanti

CimentArt Microcement spricker aldrig. Om en spricka någonsin visas på vår Microcement, kommer det alltid att bero på att underlaget där det har applicerats har spruckit. Denna garanti täcker inte strukturella rörelser eller uppbyggnad av byggnaden eller bostaden som orsakar sprickor, rörelser eller sprickor av underlaget där den appliceras, eller stötar, slag, översvämningar eller repor som orsakas  på ytan eller orsakas av felaktiga möbler.


Vidhäftningsgaranti

Vi garanterar att CimentArt Microcement inte lossnar eller skalar bor sig från underlaget där det appliceras.


Missfärgnings Garanti

Vi garanterar att CimentArt Microcement inte har några Missfärginingar eller uppenbara färgförändringar med tiden, även om den tillämpas utomhus. Vi rekommenderar användning av bleka färger utomhus.


Repningmotstånd och hårdhetsgaranti

Vi garanterar att CimentArt Microcement, applicerade med våra arbetsmetoder, har en repningsmotstånd och slagsmotstånd som är högre än  ett lackerat trägolv.


Garanti antislipp

Vi garanterar att våra system är halkfria och når C3-certifikatet (den högsta nivån av halkskydd) med hjälp av CimentArt Microspheres.

Se certifikat C3


Appliceringsgaranti

Företaget som  utför appliceringen  ger den slutliga  garantin till kunden. Dessa garantier styrs och baseras på lagstiftningen i de europeiska normerna för dekorativa beläggningar och har en varaktighet på två år.


Tillverkningsgaranti

CimentArt Microcement SL.  ger ett års garanti på alla sina produkter, så länge förpackningarna inte är öppna och förvaras i en miljö utan stora temperatur- och ventilationsförändringar.

Alla våra produkter tillverkas enligt europeiska standarder UNE-EN 197-1: 2000 för cement. Alla våra vattenbaserade produkter är BII (icke-brandfarligt) och flamskyddsmedel (Euroclass BFL S1).

Vid reklamationer och som tillverkare åtar vi oss att alla produkter som har visat sig vara defekta,  att ersätta dem , genom att skicka inköpsfakturan via e-post till logistica@grupocimentart.com, en förklaring av produktdefekten och bifoga Fotografi av partinummer och utgångsdatum tryckt på paketet klistermärke.


Garanti för engagemang för miljön

Våra produkter innehåller inte  ämnen som är farliga för hälsan eller miljön i enlighet med bilaga II till EG-föreskrift nr 1907/2006.

I CimentArt Microcement SL är vi medvetna om att vi måste skydda vår planet. Alla våra produkter ligger under de tillåtna utsläppen (Labila organinka blandningar, eller VOC: er, som ansvarar för förstörelsen av ozon i de nedre lagren av atmosfären) enligt Europeiska gemenskapens förordningar.


Produkttransportgaranti

Våra produkter klassificeras inte som farliga när det gäller transport, enligt direktiv 67/548 CE och EG-föreskrifter 1272/2008.

CimentArt Microcement SL.  Anlitar externa transportföretag och i avtalet inkluderar försäkring för varje försändelse . Samtidigt som våra produkter  skickas till kunden blir ansvaret för de inköpta och levererade produkterna transportföretaget och slutkunden. När produkterna har mottagits på slutkundens adress har slutkunden ansvaret att samtidigt verifiera att leveransen är i enlighet med fakturan och beställningen till CimentArt. När kunden har skrivit på till transportföretaget att mottagandet av leveransen är korrekt, accepteras inte reklamationer.