info@cimentartsverige.com
+46 700960991

Skötsel och Underhållning

Microcement | Smooth cement > Skötsel och Underhållning

Skötsel och Underhållning

Skötsel av nylagt Microcement.

Risken för repor, glansförlust och smutsning på Microcement golv inträffar under de första veckorna. Ett  golv  efter 4 veckor har en överlägsen hårdhet och en bättre rengöring än nylagt. 

Våra microcement  kräver cirka 4 veckor för fullständig härdning vid rumstemperatur och luftfuktighet (20 ° C och mellan 40% till 60% relativa fuktighet). 

Skötsel- första veckan

Håll temperaturen på de bostäder eller lokaler där mikrocement har appliceras mellan 15 ºC till 25 ºC. 

Gå inte på eller utför arbete på ett nylagt golv. Undvik vattenläckor, vätskeutsläpp och fukt under denna period.  Rengör inte golvet under några omständigheter. Skydda inte trottoaren med kartong eller papper under de första sju dagarna.

Skötsel  från den första veckan

När det gäller målning, VVS, bygg, mm. … skydda golvet  med dubbel wellpapp. Släpp inte verktyg och undvik att slå på microcementet. Rengör endast med vatten, mjuka rörelser och utan  rengöringsmedel av något slag. Vid rengöring får du inte lämna vattenpöl. Skydda mot spill, lim eller snabbhärdande produkter , eftersom det kan skada polyuretanlack.

Skötsel från den första månaden

Det rekommenderas att applicera ett akrylvax varje månad för bättre skydda det. Undvik kontakt med starka lösningsmedel, terpentin, saltsyra, hårfärger eller någon typ av organiska syror eller oorganiska syror. 

Vid förlust av glans på grund av användning av golvet  över tid kan du utföra en rengöring som består av: rengöring med avkalkningsmedel eller fettmedel. 

När du är klar kan du placera ett akrylvax för att återuppliva golvets glans. Du kan också applicera om 1 till 2 lager polyuretanlack.

 Undvik att utsätta golvet permanent för stark värme. Kasta inte cigaretter utan att släcka på golvet. Gör inte appliceringar som ligger nära ugnar eller eldstäder. För köksbänkskivor, placera inte heta grytor eller kokkärl på Microcement. 

Använd inte  produkter som polerar, försliter eller repar. Använd inte lösningsmedel eller koncentrerade syror och baser regelbundet eller i stor skala.

Använd inte slipande rengöringsmedel som metall eller mycket hårda borstar, metallspån, sandpapper, slipskivor, mm

 Använd inte färgtunnare på microcement. 

Undvik alltid  slag och repor när man drar möbler.

Vardaglig  rengöring

1. Applicering av neutralt tvättmedel manuellt.

2. Sköljning och vattenabsorption med mopp eller vätskesugningssystem. Du får aldrig lämna vattenpölar under lång tid och detta vatten ska alltid tas bort.

VIKTIGT ANMÄRKNING: Användning av vax i denna typ av golv är mycket fördelaktigt.

Garantier

CimentArt Microcement SL. förklarar att dess Microcement garanteras i följande situationer, förutsatt att tillämpningsreglerna är uppfyllda och dess tekniska datablad har följs.

Sprickfri Garanti:  CimentArt Microcement spricker aldrig. Om en spricka någonsin visas på vår Microcement, kommer det alltid att bero på att underlaget där det har applicerats har spruckit. Denna garanti täcker inte strukturella rörelser eller uppbyggnad av byggnaden eller bostaden som orsakar sprickor, rörelser eller sprickor av underlaget där den appliceras, eller stötar, slag, översvämningar eller repor som orsakas  på ytan eller orsakas av felaktiga möbler.

Vidhäftningsgaranti:  Vi garanterar att CimentArt Microcement inte lossnar eller skalar bor sig från underlaget där det appliceras.

Missfärgnings Garanti: Vi garanterar att CimentArt Microcement inte har några Missfärginingar eller uppenbara färgförändringar med tiden, även om den tillämpas utomhus. Vi rekommenderar användning av bleka färger utomhus.

Appliceringsgaranti:  Företaget som  utför appliceringen  ger den slutliga  garantin till kunden. Dessa garantier styrs och baseras på lagstiftningen i de europeiska normerna för dekorativa beläggningar och har en varaktighet på två år.

CimentArt Microcement SL är ett företag som tillverkar microcement och dess derivat, det är inte ett företag som applicerar microcemento, därför kan det inte hållas ansvarigt för appliceringar gjorda av professionella eller tredjepartsföretag som köper våra produkter.

Tillverkningsgaranti:

CimentArt Microcement SL.  ger ett års garanti på alla sina produkter, så länge förpackningarna inte är öppna och förvaras i en miljö utan stora temperatur- och ventilationsförändringar.

Alla våra produkter tillverkas enligt europeiska standarder UNE-EN 197-1: 2000 för cement. Alla våra vattenbaserade produkter är BII (icke-brandfarligt) och flamskyddsmedel (Euroclass BFL S1).

Vid reklamationer och som tillverkare åtar vi oss att alla produkter som har visat sig vara defekta,  att ersätta dem , genom att skicka inköpsfakturan via e-post till logistica@grupocimentart.com, en förklaring av produktdefekten och bifoga Fotografi av partinummer och utgångsdatum tryckt på paketet klistermärke.

Produkttransportgaranti:

Våra produkter klassificeras inte som farliga när det gäller transport, enligt direktiv 67/548 CE och EG-föreskrifter 1272/2008.

CimentArt Microcement SL.  Anlitar externa transportföretag och i avtalet inkluderar försäkring för varje försändelse . Samtidigt som våra produkter  skickas till kunden blir ansvaret för de inköpta och levererade produkterna transportföretaget och slutkunden. När produkterna har mottagits på slutkundens adress har slutkunden ansvaret att samtidigt verifiera att leveransen är i enlighet med fakturan och beställningen till CimentArt. När kunden har skrivit på till transportföretaget att mottagandet av leveransen är korrekt, accepteras inte reklamationer.

Microcement på fuktiga underlag och med kapillärsugande fukt

Microcement kan inte appliceras på fuktiga väggar eller golv eller på nygjorda gips- eller cement underlag. För  varje golv eller vägg gjorda  med en cementprodukt eller gipsbasprodukt (cementmurbruk, gips, kittar, limcement, betong, utjämningsmassa, etc. …) bör man låta det torka normalt ( normalt 4 till 8 veckor, beroende på typ av produkt, skikttjocklek, ventilation, fuktighet och omgivningstemperatur.

Använd aldrig microcement i simbassänger, dammar, badtunnor (områden där vattnet hålls kvar).

På samma sätt, i områden med fuktighet, den slutliga härdningen Kan fördröjas med fyra gånger, vilket gör att golvet  eller väggen i Microcement inte når det totala mekaniska motståndet när den naturliga  härdningen  av cementen som material bryts. 

Möbler

Ett bra urval av möbler som ska placeras på ett microcementgolv är viktigt.

Man bör aldrig placera möbler som har ben som är : spetsiga, rundade, med styva plastskydd, mm … eftersom hela vikten är koncentrerad till en enda punkt och kan lämna märken på microcementet.  Möblernas ben måste ha en bred och rak yta och måste alltid ha möbeltassar.

 Det måste ALLTID tas bort alla styva plastskydd som har benen och sätta mjuka möbeltassar. 

Undvik helt att dra möbler eller apparater på ett Microcement-golv. 

Exempel på felaktiga ben:

Exempel på felaktiga möbeltass: 

Placera plastskydd som täcker hela rörelsen av stolar eller bord med hjul eller kontorsstolar.

Områden som får vatten

För områden som får vatten som dusch, köksbänkskivor eller badrum, badkar, handfat, terrasser etc. se till att lutningen är välgjorda så  att det inte finns några pölar eller områden där vattnet vilar.

CimentArt Microcement SL. erbjuder med AQUA-serien (100% vattentät färdig att använda microcement) en garanti för total ogenomtränglighet i områden som tar emot vatten (som de som beskrivs i avsnittet ovan). Den traditionella bi-komponent mikrocementen rekommenderas inte i dessa områden.


CimentArt Microcement SL. Är inte ansvarigt för ändring eller överträdelse av dessa regler och för reparation av skador orsakade och nödvändigt material kommer att betalas av kunden.